Повідомлення про зміну тарифів у 2021 році від 01.01.2021

Повідомлення про зміну тарифів у 2021 році

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 16 грудня 2020 року, було затверджено Постанову №2499 від 16.12.2020р. про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Відповідно до змін вищезазначених постанов тарифи складають:

  • централізоване водопостачання — 11,47 грн/м³ (без ПДВ)

  • централізоване водовідведення — 13,07 грн/м³ (без ПДВ)

Постанова НКРЕКП №2499 від 16.12.2020р. набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

https://www.nerc.gov.ua/?id=57480

Структура тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

Без ПДВ


з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

153 890,408

9,2680

120 649,869

9,8015

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

63 592,886

3,8299

48 465,118

3,9373

1.1.1

електроенергія

30 723,891

1,8503

45 832,870

3,7234

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання

252,266

0,0152

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

28 903,078

1,7407

10,509

0,0009

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

3 713,650

0,2237

2 621,740

0,2130

1.2

прямі витрати на оплату праці

28 419,695

1,7116

34 373,190

2,7925

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

32 406,472

1,9517

14 811,076

1,2032

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

6 097,838

0,3672

7 375,242

0,5992

1.3.2

амортизаційні відрахування

6 109,976

0,3680

6 771,812

0,5501

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

18 249,693

1,0991

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

1 948,965

0,1174

664,022

0,0539

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

29 471,356

1,7749

23 000,485

1,8685

1.4.1

витрати на оплату праці

17 514,569

1,0548

13 298,661

1,0804

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

3 757,992

0,2263

2 853,411

0,2318

1.4.3

амортизаційні відрахування

744,032

0,0448

523,484

0,0425

1.4.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів

2 544,304

0,1532

1 602,546

0,1302

1.4.5

інші витрати

4 910,459

0,2957

4 722,382

0,3836

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

8 921,009

0,5373

7 058,800

0,5735

2.1

витрати на оплату праці

6 183,573

0,3724

4 847,906

0,3938

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1 326,771

0,0799

1 040,185

0,0845

2.3

амортизаційні відрахування

246,297

0,0148

170,449

0,0138

2.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

1 164,368

0,0701

1 000,259

0,0813

3

Витрати на збут, у тому числі:

4 326,398

0,2606

3 217,345

0,2614

3.1

витрати на оплату праці

2 954,999

0,1780

2 222,627

0,1806

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

634,036

0,0382

476,895

0,0387

3.3

амортизаційні відрахування

122,723

0,0074

84,930

0,0069

3.4

інші витрати

614,640

0,0370

432,893

0,0352

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

167 137,815

10,0658

130 926,014

10,6364

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

59 113,953

3,5601

38 211,913

3,1043

7.1

податок на прибуток

9 017,383

0,5431

5 828,936

0,4735

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

46 753,814

2,8157

29 764,457

2,4181

7.5

інше використання прибутку

3 342,756

0,2013

2 618,520

0,2127

8

Сума компенсації/зменшення

7,058

0,0004

-809,504

-0,0658

9

Коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.12.2019 № 2639

-26 870,835

-1,6183

-1 265,868

-0,1028

10

Коригування суми зобов'язань за 2020 рік відповідно до Угоди про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури»

-8 905,104

-0,5363

-6 213,932

-0,5048

11

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

190 482,887

160 848,623

12

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

11,47

13,07

13

Обсяг реалізації, тис. м3

16 604,48

12 309,28