Повідомлення про зміну тарифів у 2017 році

Повідомлення про зміну тарифів у 2017 році

     На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 02 листопада 2017 року, було прийнято рішення про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з діючих структур тарифів вилучено витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку.
      Відповідно до затверджених постанов №1343 та №1344 від 02.11.2017 року тарифи складають:

 - централізоване водопостачання — 5,33 грн/м³ (без ПДВ)
 - централізоване водовідведення — 6,09 грн/м³ (без ПДВ)
 - послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 5,54 грн/м³ (без ПДВ)
 - послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 6,33 грн/м³ (без ПДВ)
Ці зміни до постанов набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

88 445,461

4,9678

72 586,548

5,6868

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

45 912,889

2,5788

33 947,579

2,6596

1.1.1

електроенергія

27 927,943

1,5687

32 198,708

2,5226

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання

97,577

0,0055

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

7 474,124

0,4198

59,220

0,0046

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

10 413,247

0,5849

1 689,651

0,1324

1.2

прямі витрати на оплату праці

14 308,191

0,8037

18 683,658

1,4638

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

11 454,588

0,6434

6 654,482

0,5214

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

3 037,018

0,1706

3 986,102

0,3123

1.3.2

амортизаційні відрахування

3 752,150

0,2108

2 641,940

0,2070

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

3 810,783

0,2140

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

854,637

0,0480

26,440

0,0021

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

16 769,792

0,9419

13 300,828

1,0421

1.4.1

витрати на оплату праці

8 316,696

0,4671

6 879,061

0,5389

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

1 707,418

0,0959

1 412,271

0,1106

1.4.3

амортизаційні відрахування

461,494

0,0259

370,026

0,0290

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

3 044,815

0,1710

1 532,145

0,1200

1.4.5

інші витрати

3 239,370

0,1819

3 107,324

0,2434

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

4 715,021

0,2648

3 873,243

0,3035

2.1

витрати на оплату праці

3 488,112

0,1959

2 862,668

0,2243

2.2

відрахування на соціальні заходи

691,762

0,0389

577,028

0,0452

2.3

амортизаційні відрахування

150,816

0,0085

119,545

0,0094

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

384,330

0,0216

314,002

0,0246

3

Витрати на збут, у тому числі:

1 493,874

0,0839

1 032,614

0,0809

3.1

витрати на оплату праці

861,266

0,0484

706,834

0,0554

3.2

відрахування на соціальні заходи

178,997

0,0101

146,901

0,0115

3.3

амортизаційні відрахування

37,778

0,0021

29,682

0,0023

3.4

інші витрати

415,834

0,0234

149,195

0,0117

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

94 654,356

5,3166

77 492,405

6,0712

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

220,500

0,0124

299,000

0,0234

9

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

94 874,856

77 791,405

10

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

5,33

6,09

11

Обсяг реалізації, тис. м3

17 803,65

12 763,94