Постанова НКРЕКП "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради з 1 травня 2015 р.

Постанова НКРЕКП "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради з 1 травня 2015 р."

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА
26.03.2015 № 891
Київ

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради

     Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради тарифи:
на централізоване водопостачання – 3,33 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 5,16 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 23 травня 2014 року № 555 «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради».

4. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2015 року.

В.о. Голови Комісії                                                                                                                                                                                               Д.Вовк

Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
26.03.2015 № 891

Структура тарифу на централізоване водопостачання
Комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради          

№ з/п Найменування показників Загальні показники, без ПДВ
тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т ч: 67 591,409 3,1263
1.1 прямі матеріальні витрати, у т ч: 27 639,635 1,2784
1.1.1 електроенергія 22 935,927 1,0609
1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 60,073 0,0028
1.1.3 витрати на реагенти 4 643,635 0,2148
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 11 088,725 0,5129
1.3 інші прямі витрати, у т ч: 12 424,859 0,5747
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 3 977,110 0,1840
1.3.2 амортизаційні відрахування 3 183,826 0,1473
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 5263,924 0,2435
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т ч: 16 438,190 0,7603
1.4.1 витрати на оплату праці 5 914,454 0,2736
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 2 086,099 0,0965
1.4.3 амортизаційні відрахування 293,231 0,0136
1.4.4 інші витрати 8 144,406 0,3767
2 Адміністративні витрати, у т ч: 3 221,462 0,1490
2.1 витрати на оплату праці 2 092,908 0,0968
2.2 відрахування на соціальні заходи 748,181 0,0346
2.3 амортизаційні відрахування 40,414 0,0019
2.4 інші витрати 339,959 0,0157
3 Витрати на збут, у т ч: 1 217,450 0,0563
3.1 витрати на оплату праці 791,129 0,0366
3.2 відрахування на соціальні заходи 280,289 0,0130
3.3 амортизаційні відрахування 21,562 0,0010
3.4 інші витрати 124,470 0,0058
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 72 030,321 3,3316
7 Розрахунковий прибуток, у т ч: 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000
8 Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн 72 030,321
9 Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 3,33
10 Обсяг реалізації, тис. м3 21 620,00

Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг 26.03.2015 № 891


Структура тарифу на централізоване водовідведення
Комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

№ з/п Найменування показників Загальні показники, без ПДВ
тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т ч: 62 810,533 4,8442
1.1 прямі матеріальні витрати 26 775,687 2,0650
1.1.1 електроенергія 26 678,173 2,0575
1.1.2 витрати на очищення власних стічних вод іншими підприємствами 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 97,514 0,0075
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 14 917,759 1,1505
1.3 інші прямі витрати, у т ч 7 501,251 0,5785
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 5 489,607 0,4234
1.3.2 амортизаційні відрахування 2 011,644 0,1551
1.3.3 інші прямі витрати 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т ч: 13 615,836 1,0501
1.4.1 витрати на оплату праці 5 688,006 0,4387
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 2 006,228 0,1547
1.4.3 амортизаційні відрахування 307,652 0,0237
1.4.4 інші витрати 5 613,950 0,4330
2 Адміністративні витрати, у т ч: 2 993,053 0,2308
2.1 витрати на оплату праці 1 944,872 0,1500
2.2 відрахування на соціальні заходи 695,261 0,0536
2.3 амортизаційні відрахування 37,007 0,0029
2.4 інші витрати 315,913 0,0244
3 Витрати на збут, у т ч: 1 131,045 0,0872
3.1 витрати на оплату праці 735,171 0,0567
3.2 відрахування на соціальні заходи 260,464 0,0201
3.3 амортизаційні відрахування 19,745 0,0015
3.4 інші витрати 115,666 0,0089
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 66 934,631 5,1622
7 Розрахунковий прибуток, у т ч: 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000
8 Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн 66 934,631
9 Тариф на централізоване водовідведення, грн/м3 5,16
10 Обсяг реалізації, тис. м3 12 966,20

 Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого                                                                                                                                                                                                   А. Чумак
водопостачання та водовідведення