Повідомляємо про початок громадського обговорення Плану екологічного та соціального управління, з метою виявлення, прийому та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.  


Даний план екологічного та соціального управління (далі – ПЕСУ) розроблений Комунальним підприємством “Житомирводоканал” для субпроекту, який фінансується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції̈ та розвитку (далі – Світовий банк) спільно з Фондом чистих технологій в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» та включає процедури і механізми, які будуть задіяні Проектом в цілях відповідності захисним політикам Світового Банку, національним законодавчим та нормативно-правовим актам України в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Метою проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» є поліпшення якості та ефективності надання послуг у секторі водопостачання та водовідведення міста Житомир за рахунок реалізації ряду заходів, підвищення рівня енергоефективності даного господарського сектору міста, підвищення стійкості та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення, покращення якості води та покращення загальної екологічної ситуації в регіоні за рахунок покращення механізму очистки стічних вод та якісних показників скидів.

Метою ПЕСУ є забезпечення екологічних та соціальних гарантій і відповідності запланованої діяльності чинному національному природоохоронному законодавству України та відповідним Політикам Світового Банку, а також виконання вимог, зазначених у кредитній угоді Проекту по поліпшенню якості та ефективності послуг у секторі водопостачання та водовідведення

ПЕСУ реалізує механізм забезпечення екологічної та соціальної стійкості субпроекту протягом усього періоду його реалізації та направлений на досягнення наступних цілей:

  • аналіз, визначення та впровадження комплексу заходів з пом’якшення негативного впливу чинників соціального та екологічного характеру;
  • уникнення виявлених екологічних та соціальних наслідків (де це є можливим), на впровадження заходів по зведенню вищезгаданих наслідків до мінімуму або ж на зменшення даних наслідків до прийнятного рівня;
  • аналіз існуючої системи управління безпекою праці на підприємстві та впровадження комплексу заходів її модернізації з метою відповідності чинному національному законодавству та відповідним захисним політикам Світового Банку;
  • визначення інституційної структури, що відповідатиме за впровадження ПЕСУ;
  • аналіз зацікавлених сторін реалізації проекту та удосконалення механізму взаємодії із ними;
  • розробка ефективної системи моніторингу реалізації даного субпроекту.

 Завдання, які буде вирішено в рамках реалізації Проекту  «Розвиток міської інфраструктури – 2», а саме реабілітація та модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення, повною мірою відповідають пріоритетам розвитку житлово-комунального сектору України. 


Громадські слухання відбудуться 
13.08.2019 р. об 11:00, в приміщенні актового залу (4-й поверх) 
КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ», за адресою: 
10005, м. Житомир, Богунський р-н, вул. Чуднівська, 120
 


Ознайомитися із Планом екологічного та соціального управління можна за посиланням:

Завантажити ПЕСУ (UKR)

Завантажити ПЕСУ (ENG)

Електронна пошта для зауважень та пропозицій: vodokanalzt@ukr.net

Телефон: (0412) 55-05-52